Nye Nadderud Idrettspark

Eliteseriespill på Nadderud stadion har i nesten ti år vært spilt på dispensasjon fra Norges Fotballforbund (NFF). Det er derfor behov for å tilfredsstille NFF sine krav med en ny stadion og samtidig opprusting av Nadderud idrettspark.

Prosjektet vil bygge ny Nadderud stadion på dagens kunstgressbane ved Gamle Ringeriksvei (KG2), med langsiden mot veien. Nye Nadderud stadion skal være tilrettelagt elitefotball i henhold til krav fra NFF, UEFA og største leietaker. Det skal være plass til 8 000 tilskuere, med tribuner på fire sider. Stadion skal finansieres og eies av kommunen, men forutsettes utviklet i nært samarbeid med Stabæk fotball og Backe Eiendom som skal eie næringsarealene i bygget ned mot Gamle ringeriksvei.

Dagens kamparena flyttes noe nordover og noen av de eksisterende tribunene beholdes på nordvestsiden. Dette gjør at banen kan brukes som kamparena mens nytt stadion bygges.

Gressmatten på eksisterende stadion flyttes nordover og er erstattet med en kunstgressbane. Den nye kunstgressbanen og «Tobbebanen» vil fungere som treningsbaner. 

Parkeringsplasser etableres ved stadionets sørlige langside og vestlige kortside. Det etableres sykkelparkeringsplasser rundt omkring i idrettsparken.

Idrettsparken utvikles som et stort, grønt parkmessig område med diverse idrettsanlegg og et område for uorganisert aktivitet. Idrettsparken skal være åpen for alle, og tilpasses ulike alders- og brukergrupper. Grøntarealer skal utformes med vegetasjon og møbleringselementer. Det blir en ny større skatepark. Rundt stadionet er det foreslått en gangsone som skal fungere både i hverdagen og under kampavvikling.

Ferdigstillelse og overlevering (stadion klar til bruk) er planlagt Q2 2026.

Byggherre for Stadion er Bærum kommune, Backe Stor-Oslo er entreprenør og Backe Eiendom er byggherre for næringsarealene.

Nøkkeltall

Nøkkeltall Antall Enhet
Bruttoareal tiltaksområde 52.000 m2
Bruttoareal ny stadion 10.000 m2
Tilskuertall ny stadion 8000 stk